Help, mijn kind moet naar logopedie?

Het Gezinsleven - Personal Blog
Het Gezinsleven - Productreview
Het Gezinsleven - Sponsored blog

Wij beoordelen dit product met een:

De juf heeft vertelt dat jouw kind naar logopedie moet, ze vinden dat hij/zij niet duidelijk genoeg praat, slist of achter loopt in de communicatie. Wellicht had je het zelf nog geeneens gemerkt, aangezien jij jouw eigen kind prima kan verstaan. Toch is het goed om even langs de logopedist te gaan, de leerkracht of het consultatiebureau vertelt je het niet voor niets. 

Ik begrijp je twijfel, een label lijkt tegenwoordig snel geplakt en vroeger was er toch ook geen logopedie? Toch is goed om een afspraak te plannen. Hoe eerdere problemen worden gesignaleerd en behandeld, hoe gemakkelijker en beter het probleem te verminderen of te verhelpen is. Je wilt niet dat een probleem uiteindelijk zorgt voor een achterstand op school. 

Wat is logopedie?

Logopedie wordt uitgevoerd door iemand die een HBO opleiding heeft gevolgd tot logopedist(e). Er worden problemen behandeld die te maken hebben met spraak, taal, slik, gehoor en stem problemen. Deze problemen komen voor bij alle leeftijdsgroepen. 

Veel voorkomende problemen

Spraakproblemen

Bij problemen omtrent spraak kun je denken aan een vertraagde spraakontwikkeling, stotteren, broddelen, slissen of problemen met nataliteit, bijvoorbeeld bij kinderen met schisis. 

Slikproblemen

Baby’s worden door de logopedist behandeld. Door middel van preverbale logopedie kunnen problemen met het aanhappen aan de speen en slikken van de voeding behandeld worden. 

Afwijkende mondgewoontes worden ook behandeld, vaak in samenspraak met een tandarts of orthodontis. Wanneer er bijvoorbeeld geslikt wordt met de tong tegen de boven tanden aan, kunnen deze vooruit gaan staan. Het is dan belangrijk om door allerlei oefeningen dit gedrag af te leren, aangezien dit anders kan leiden tot gebitsproblemen. 

Taalproblemen

Taalproblemen kunnen voorkomen bij kinderen met autisme, maar ook bij kinderen met een TOS, een taalontwikkelingstoornis. Deze relatief onbekende stoornis komt bij 7% van de kinderen voor. Ook kinderafasie en dyslexie worden vaak door een logopedist behandeld. 

Stemproblemen

Problemen met de stem komen bij kinderen ook al voor. Veelvuldig schreeuwen kan bijvoorbeeld tot knobbeltjes op de stembanden leiden, die tot uiting komen in heesheid en pijn bij het spreken. 

Gehoorproblemen

Binnen 10 dagen na de geboorte wordt de neonatale gehoorscreening afgenomen, om zo gehoorproblemen tijdig op te merken. Wanneer er een cochlear implantaat is geplaatst kan een logopedist het kind helpen bij de revalidatie en het ‘leren horen’. Ook wanneer de slechthorendheid niet kan worden verholpen, kan logopedie helpen. Door behandeling kan dan gewerkt worden aan het begrijpen van de communicatie. 

Waarom is logopedie belangrijk?

Tussen 0 en 10 jaar oud maakt de spraak- en taalontwikkeling van een kind een enorme groei door. Wanneer een kind achterloopt in deze ontwikkeling kan dit sociaal-emotionele problemen opleveren omdat communiceren met leeftijdsgenoten moeilijker zal zijn. Naarmate het onderwijs vordert wordt taal steeds vaker ondergeschikt aan het vakinhoudelijk onderwijs. 

Bij vakken als rekenonderwijs waarin taal een belangrijk component is, wordt een kind snel onderschat. Hiermee bedoelen we dat een kind prima kan rekenen maar moeite kan hebben met het begrijpen van de opdrachten door een taalprobleem. Achterstanden tijdig opmerken is daarom cruciaal.  

Wat doet een logopedist?

Je eerste afspraak is een intakegesprek, hierbij leert de logopedist je kind en het gezin beter kennen. Er worden vragen gesteld als: “Wat is de hulpvraag?”, “Wanneer merkte je het probleem op?” Al deze vragen worden gesteld om de klachten goed in kaart te brengen.

Vervolgens wordt het probleem onderzocht, dit wordt gedaan door verschillende onderzoeken. Zo kan er bijvoorbeeld getest worden of het taalbegrip van je kind voldoende is ontwikkeld, is je kind verstaanbaar genoeg in vergelijking met leeftijdsgenoten? 

Door de resultaten van deze test kan worden bepaald of behandeling noodzakelijk is. Als dit het geval is, wordt er een persoonlijk behandelplan opgesteld. Hier in staan bijvoorbeeld de scores van de test, deze kunnen na een half jaar worden herhaald om te kijken of er genoeg verbetering heeft plaatsgevonden. 

Vervolgens wordt er ieder week een half uur behandeling logopedie gepland. In deze behandeling worden er oefening gedaan om bijvoorbeeld te leren een klank correct uit te spreken. De kracht van deze oefening zit hem in de herhaling, zodat een kind dit uiteindelijke in de ‘spontane’ spraak vanzelf toepast.

Belangrijk voor ouders is om te weten dat een half uur oefenen bij de logopedist per week niet voldoende is. Het effect van de logopedie sessies, valt of staat bij de mate waarin thuis wordt geoefend. Ouders worden vaak gevraagd de sessies bij te wonen zodat zij weten waar er thuis aan gewerkt moet worden.

Er wordt gewerkt aan het behalen van de behandeldoelen. Regelmatig wordt de voortgang besproken, hier wordt het aantal sessies op afgestemd. 

Wordt logopedie vergoed?

Wanneer er twijfels zijn over de ontwikkeling van je kind, bijvoorbeeld omdat je hem minder goed kunt verstaan dan zijn leeftijdsgenoten, dan zijn er verschillende manieren om terecht te komen bij een logopediste. Vaak heb je een verwijsbrief nodig, deze kan van je huisarts, KNO-arts, tandarts of een andere specialist zijn. 

Er zijn tegenwoordig ook logopediste waar je zonder verwijzing bij terecht kan. Ze bieden een DTL-screening aan, dit staat voor directe toegankelijkheid logopedie. Check wel altijd bij je zorgverzekering of deze de behandeling zonder verwijzing vergoed, met een verwijzing zit logopedie in het basispakket en wordt een vast aantal behandeling vergoed, je logopediste kan je vertellen hoeveel.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en Google Privacy Policy en Servicevoorwaarden toepassen.

De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.

Het Gezinsleven - Personal Blog
Het Gezinsleven - Productreview

Inhoudsopgave

BoekenBoeken
Klik Hier
BabyBaby
Klik Hier
Design en lifestyleDesign en lifestyle
Klik Hier
KlussenKlussen
Klik Hier
Deel deze blog:
Facebook
WhatsApp
Pinterest
LinkedIn

Ook interessant