belonen

Het Gezinsleven - Ouder en kind - Belonen van kinderen
Belonen is een effectieve strategie gebleken om gewenst gedrag te stimuleren. In deze blog bespreek ik waarom het belonen van kinderen belangrijk is en…